โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล 105 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 264 ง หน้า 27-30 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษาให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 105 ราย ดังนี้

1. นางสาวอภัชชา ประจงทัศน์ 2. นายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก 3. นายวิทยพัฒน์ มาลยารม 4. นายปารเมศ เทพรักษ์ 5คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. นางสาวเปรม เลาหศิริปัญญา 6. นายศุภโชค จิรภิญญูธร 7. นายคมสัน ธรรมาลัยวิโรจน์ 8. นายวงศพัทธ์ แสงปุตตะ

ดาวน์โหลดเอกสาร/อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

โปรดเกล้าฯ ตั้ง "อโนชา ชีวิตโสภณ"  เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่

แพร่ประกาศให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 6 ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์

ราคาทองวันนี้ เปิดตลาดปรับขึ้นพรวดเดียว 350 บาท

เปิดความหมาย! เสียงหลอนสุดสยอง… “ธี่หยด” แปลว่าอะไร?

วันหยุดพฤศจิกายน 2566 เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ-วันสำคัญ

 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล 105 ราย

You May Also Like

More From Author