ธุรกิจ “แฟนเช่า” รุ่งเรือง เมื่อชาวจีนรุ่นใหม่ไม่อยากแต่งงาน

ภาพจำหนึ่งที่หลายคนมีต่อวัฒนธรรมจีน คือเรื่องของค่านิยม “การแต่งงาน” ที่ไม่ว่าชายหรือหญิง หากถึงวัยที่เหมาะสม คนในครอบครัวก็มักมองว่าควรออกเหย้าออกเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้ว และหากใครที่แม้แต่แฟนก็ยัง…