กกต.ยันยื่นศาลรธน.ยุบพรรคก้าวไกล ยึดตามกม.ไม่ใช่กลั่นแกล้ง

วันที่ 13 มี.ค. 2567 นายอิทธิพร บุญประคองประธาน กกต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแถลงความคืบหน้าแนวทางการขับเคลื่อนการสร้า…