"ศิริราช" เรียก "ชูวิทย์" ขอคืนเงินบริจาค 3 ล้าน อย่างเร็วที่สุด อาจเอี่ยวเงินผิดกฎหม…

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงประเด็นที่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง นำเงินจำนวน 3 ล้านบาท ในรูปแบบแคชเชียร์เช็กมาบริจาคให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเงินจำนวนนี้นายชูวิทย์นำมาบริจาคให้เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ เป็นผู้รับมอบด้วยตนเอง และแจ้งวัตถุประสงค์ชัดเจนว่า ต้องการสนับสนุนกิจกรรมของภาควิชากายวิภาคศาสตร์

แต่จากการติดตามข่าวจาก นายชูวิทย์ ล่าสุด ทราบว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฏหมาย พอทราบข่าวทางคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงติดต่อนายชูวิทย์เพื่อขอคืนเงินจำนวนนี้ โดยจะให้ นายชูวิทย์ มารับเงินคืนให้เร็วที่สุดคำพูดจาก สล็อตวอเลท

 "ศิริราช" เรียก "ชูวิทย์" ขอคืนเงินบริจาค 3 ล้าน อย่างเร็วที่สุด อาจเอี่ยวเงินผิดกฎหม...

และวันที่นายชูวิทย์ นำเงินมาบริจาค คณะแพทย์ฯ ได้ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบในนามศิริราชมูลนิธิให้กับนายชูวิทย์ ส่วนกฎเกณฑ์ในการรับบริจาค ทางคณะแพทย์ฯ ศิริราช ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค สามารถรับไว้ได้ทั้งหมด และยืนยันว่าการคืนเงินบริจาคจำนวนนี้ให้นายชูวิทย์ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคล แต่เมื่อเป็นเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ก็ต้องดำเนินการคืนเงิน ในลักษณะดังกล่าว

You May Also Like

More From Author