"ศิริราช" เรียก "ชูวิทย์" ขอคืนเงินบริจาค 3 ล้าน อย่างเร็วที่สุด อาจเอี่ยวเงินผิดกฎหม…

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงประเด็นที่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง นำเงินจำนวน 3 ล้านบาท ในรูปแบบแคชเชียร์เช็กมาบริจาคให้ภาควิชาก…